Vi har tecknat friskvårdsavtal med Motion och Hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Key IT-Partner startsida

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

   

 

 

           

FÖRETAG

 

                                                                            

Satsa på friskvård och få utdelning.

Sjukfrånvaro och personalomsättning kostar företagen enorma summor varje år. Ekonomiska beräkningar visar att hela organisationen tjänar på en bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro.

2003 gjordes en studie där de anställda i Länsförsäkringar AB delades upp i en friskgrupp respektive en riskgrupp. Uppdelningen gjordes bland annat efter livsstilsfaktorer som stress, rökning och motions-vanor. Man fann en tydlig skillnad i sjukfrånvaro mellan grupperna. Analysen visade att det under tre år skulle vara värt 100 000 kronor att få över en enda anställd från riskgruppen till friskgruppen – det vill säga att en person fick bättre motionsvanor, fimpade eller lärde sig att hantera stress.(1)

Motion och Hälsas ambition och strävan är att samarbeta med alla bygdens företag och erbjuda dem ett förmånligt friskvårdsavtal där dess personal har tillgång våra faciliteter och kompetens. Vi vill vara en ledstjärna till att människor uppnår bättre kondition och hälsa via motion och glädje.

(1) Källor: Boken ”Personalekonomi i dag” av Anders Johrén och Ulf Johansson,
Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöupplysningen.